Wat is LON?

CEA-709 / LON staat voor samenwerking van “nodes” binnen LonMark systemen en is in het begin van de jaren negentig ontwikkeld door de Customer Electronics Association (CEA) als Control Network protocol. Tegenwoordig is dit protocol wereldwijd erkend als internationale standaard ISO/IEC14908.
LOYTEC heeft jarenlange ervaring met de CEA-709 technologie door de ontwikkeling van een eigen protocol (Orion-Stack) en eigen System on Chip (SOC) oplossingen. Gestandaardiseerde netwerkvariabelen en LonMark functies beschrijven de communicatie-eigenschappen van een LonMark node en de “Configuration Properties” laten snelle parameteraanpassingen toe.  Netwerkintegratie gebeurt via een hardware fabrikant onafhankelijke netwerk management tool (bv NL220I of LonMaker), waarmee apparaatinstallatie en bindings tussen netwerkvariabelen eenvoudig gemaakt kunnen worden. Hiermee ontstaat een eenduidige scheiding van de toepassing en van de communicatie-activiteiten binnen een netwerk. Configuratietools (plugins) voor LonMark nodes integreren in het netwerkmanagement en maken snelle en eenvoudige configuratie mogelijk.

Loytec & LON

LOYTEC apparaten binnen LonMark systemen verwerken de Standaard Netwerk Variabelen (SNVT’s) en de “User” afhankelijke Netwerk Variabelen (UNVT’s). Deze NV’s kunnen zowel als statische als dynamische variabelen aangemaakt worden. Verder kunnen via externe NV’s variabelen uit andere LonMark nodes periodiek opgevraagd worden (gepolled) zonder dat er statische of dynamische NV’s in het apparaat aangemaakt moeten worden en gekoppeld (bindings) worden. LOYTEC apparaten kunnen in configuraties (CP’s) van externe LonMark nodes inbreken (LonMark File Transfer / Read Memory Access Methode). Hierbij worden Standaard Configuration Properties (SCPT’s) en “User” Configuration Properties (UCPT’s) ondersteund. Netwerkvariabelen worden via de configuratietool, via import van XIF files, door uitlezen van de LNS database, via een netwerkscan of handmatig aangemaakt. De AST functies Alarm, Scheduling en Trend worden in de LonMark profielen ondersteund. Connecties met een LonMark systeem gebeurt via TP/FT10 (twisted pair) of IP-852 (100Base-T-ethernet). De meeste LOYTEC apparaten zijn LonMark gecertificeerd.

Verdere details over de communicatie-eigenschappen van LonMark systemen zijn beschikbaar in de producthandleidingen via download.
Aan het laden
Aan het laden