Wat is KNX?

KNX is een veldbus protocol, bekend als “Home Electronic Systems”, een internationale standaard (ISO/IEC 14543-3) voor gebouwautomatisering. Met KNX worden de Europese Installatiebus (EIB), Batibus en de Europese Home System Protocols (EHS) in één standaard samengevoegd. Binnen een KNX netwerk worden sensoren en actoren als een verzameling van communicatie-objecten  afgebeeld. Een object staat voor een waarde, bijvoorbeeld temperatuur of tellerstand. Deze objecten communiceren over groepsadressen. Sensoren zenden een bericht met de actuele waarde naar alle ontvangers, die elk controleren of deze gekoppeld zijn met dit object. Om apparaten van verschillende fabrikanten interoperabel te laten werken worden standaard dataregels toegepast (DPT). Netwerkintegratie gebeurt via fabrikantonafhankelijke, database gebaseerde,  configuratietools (ETS-Engineering Tool Software).

Loytec & KNX

LOYTEC apparaten gebruiken bij inzet in KNX systemen de geëxporteerde database van de ETS voor integratie in het KNX systeem. ETS projecten worden met de LOYTEC configuratietool geïmporteerd. Na import van een project is een overzicht beschikbaar met alle aanwezige KNX datapunten waaruit de benodigde punten geselecteerd worden. Latere aanpassingen in een ETS project worden ook zo getoond en gesynchroniseerd. Eenmaal geïntegreerd kunnen bij KNX punten ook de AST functies toegepast worden. Alarmering loopt via een algemene alarmserver. Voor inzet binnen LonMark systemen kan de LonMark Scheduler gebruikt worden om tijdprogramma’s voor KNX datapunten in te stellen. Binnen BACnet systemen worden KNX datapunten door de BACnet-Scheduler gestuurd. Dataloggen van KNX datapunten gebeurt via een standaard logfunctie. Koppeling van een KNX systeem gaat via KNX-TP1 (twisted pair via een externe KNX seriele port) en via KNXnet/IP (100Base-T-ethernet). 

Verdere details over de communicatie-eigenschappen van KNX systemen zijn beschikbaar in de producthandleidingen via download.
Aan het laden
Aan het laden