Wat is een PICV?

De PICV is aan een opmars bezig binnen de gebouwautomatisering. Maar wat is nou eigenlijk een Pressure Independent Control Valve?

Een PICV is een afsluiter die toegepast kan worden in warm- en koudwatersystemen om te voorzien in:
  • Controle over drukverschil - verzekerd een constant drukverschil in de afsluiter ongeacht veranderingen in pompsnelheid of het sluiten van een klep ergens in het systeem.
  • Flow regulering - maakt het mogelijk het debiet in te stellen op de vooraf gespecificeerde waarde
  • Flow controle - door middel van een modulerende regeling of open/dicht output

Dit betekent dat elke PICV 3 verschillende afsluiters, die anders nodig zijn, vervangt. Namelijk de regelafsluiter, 2-wegafsluiter en de drukverschil-regelafsluiter.
EvoPICV 91 - inclusief meetpoorten
EvoPICV 91 - binnenkant
EvoPICV 91 - zonder meetpoorten

Wanneer gebruikt men een PICV?

PICV's zijn de beste oplossing voor het regelen van flows door luchtbehandelingskasten, fan coils en aircosystemen die een variabele flow ontvangen van verwarmingssystemen en koelsystemen. Voordat PICV's geïntroduceerd werden hadden variabel flowsystemen meerdere problemen. Onder andere de afsluiter keuze was lastig en er was slechte autoriteit. PICV's lossen deze en andere problemen op en zorgen voor meer comfort in gebouwen, terwijl ook energie wordt bespaard. PICV's hebben het bijkomende voordeel van de veel eenvoudigere commissioning.

Hoe werkt een PICV?

De werking van een PICV is niet eenvoudig uit te leggen zonder gebruik te maken van karakteristieken, afbeeldingen en andere voolbeelden Meer informatie hierover kunt u vinden in onze catalogus, De Dikke Blauwe.

Wat doet een PICV?

De manier waarop PICV's werken maakt ze ideaal voor het gebruikt in systemen met variabele flow. Wanneer de druk op P1 verandert, bijvoorbeeld wijziging in de pompsnelheid of het sluiten van kleppen in een ander deel van het systeem, wordt dit automatisch gecompenseerd door de drukverschilregelaar. Wanneer de druk op P1 hoger of lager wordt wijzigt de regelaar de weerstand van de afsluiter. De mogelijkheid van de regelaar het drukverschil tussen P2 en P3 constant houden heeft twee belangrijke consequenties:
Ten eerste, wanneer de regelafsluiter volledig geopend is en de flow-instelling ingesteld is op de gewenste waarde, de afsluiter wordt een constante flow regelaar (omdat het constante drukverschil over een constante weerstand resulteert in een constant debiet). Dientengevolge, wanneer de afsluiter geïnstalleerd is zonder aandrijving, kan de afsluiter gebruikt worden als een met debietbegrenzing, zodat de flow gehandhaafd wordt binnen een vooraf vastgestelde waarde, ongeacht veranderingen in andere delen van het systeem. Dit kan nuttig zijn in by-pass ketens.
Ten tweede, door het handhaven van een constant drukverschil over de regelafsluiter en de flow-instelling wordt de autoriteit van de regelafsluiter gemaximaliseerd. De autoriteit van een afsluiter is een indicatie van hoe accuraat de afsluiter in staat is het debiet af te stemmen bij openen en sluiten. Om de juiste autoriteit te bereiken, moet het drukverschil over de afsluiter minstens 50% zijn van het totale drukverschil in de leiding, sectie of het circuit waarover de flow wordt geregeld. Deze afsluiter heeft dan een autoriteit van 0.5. Vaak is het onmogelijk om een conventionele 2-weg regelafsluiter te voorzien van een dergelijke goede autoriteit, omdat er verliezen kunnen ontstaan in de terminal unit en het leidingwerk tot en met de pomp en de regelafsluiter (DPCV). Bij de meeste applicaties zou hiervoor een 2-weg klep nodig zijn met een bijna onmogelijk hoge weerstand. Daarom is een autoriteit van 0.2 gewoon.
Bij een PICV daarentegen, wordt de autoriteit verbeterd omdat het drukverschil P2 tot P3 over de regelafsluiter en de flow-instelling invloed heeft op het circuit waarvoor de PICV de flow regelt. Dit betekent dat drukverliezen die ontstaan in de terminal unit en het leidingwerk niet meegewogen hoeven te worden en de PICV geselecteerd wordt op enkel het debiet.

Belangrijke overwegingen

Over het algemeen regelen PICV's beter dan andere oplossingen met verschillende regelafsluiters. Echter, de prestatie van een PICV kan per fabricaat significant verschillen. Bij het selecteren van een PICV moet rekening gehouden worden met de karakteristiek, autoriteit, aandrijvingen en zelfs de luchttemperatuur.
Aan het laden
Aan het laden